Vi jobber med et større prosjekt innen foredling av tang. Vi har benyttet oss av tjenestene til Senja Næringshage for å søke støtte fra Skattefunn og Innovasjon Norge. Denne hjelpen har vært svært verdifull for oss og har bidratt til svært gode, oversiktlige og innholdsrike søknader – som har blitt godkjent!

Kenneth Ruud, Bioform, Skøelv

Senja Næringshage har gitt oss god hjelp med markedsplan og veien videre for vår bedrift. Vi har vært i byen i ca 25 år, men det har vært nyttig å få innspill fra noen «utenfra» som utfordrer oss på hva vi gjør og ikke gjør

Anita Øvstebø Bjerke, Finnsnes Helseservice, Finnsnes