Senja Handbryggeri takker Senja Næringshage for bistand ved oppstarten av vår virksomhet. Vi fikk god hjelp til å utarbeide forretningsplan, planlegge oppstart, designprosess og kontakt med Innovasjon Norge. Næringshagen har vært en god samarbeidspartner i den viktige oppstartsfasen.

Bjørn Stangnes, Senja Handbryggeri, Øverbotn

Vi jobber med et større prosjekt innen foredling av tang. Vi har benyttet oss av tjenestene til Senja Næringshage for å søke støtte fra Skattefunn og Innovasjon Norge. Denne hjelpen har vært svært verdifull for oss og har bidratt til svært gode, oversiktlige og innholdsrike søknader – som har blitt godkjent!

Kenneth Ruud, Bioform, Skøelv