Senja Næringshage har gitt oss god hjelp med markedsplan og veien videre for vår bedrift. Vi har vært i byen i ca 25 år, men det har vært nyttig å få innspill fra noen “utenfra” som utfordrer oss på hva vi gjør og ikke gjør

Anita Øvstebø Bjerke, Finnsnes Helseservice, Finnsnes

Vi jobber med et større prosjekt innen foredling av tang. Vi har benyttet oss av tjenestene til Senja Næringshage for å søke støtte fra Skattefunn og Innovasjon Norge. Denne hjelpen har vært svært verdifull for oss og har bidratt til svært gode, oversiktlige og innholdsrike søknader – som har blitt godkjent!

Kenneth Ruud, Bioform, Skøelv