Ute etter påfyll?

I Senja Næringshage liker vi å lære. Hver dag lærer vi av hverandre, av bedriftene vi jobber med og av alle situasjonene og systemene vi møter i arbeidshverdagen. For oss er det en viktig oppgave å legge til rette for mer, bedre og bredere læring i Midt-Troms.

Vi vil bruke begrepet ‘Kompetanseforum’ som samlebetegnelse for et utvalg aktiviteter som på forskjellige måter skal bidra til å skape læring i Midt-Troms framover. Disse aktivitetene kan inkludere kurs og møter med innleide eksperter og foredragsholdere, men også workshops og grupper hvor bedriftene i større grad lærer av hverandre.