Senja Næringshage ansetter Irene Lange Nordahl!

Senja Næringshage har ansatt Irene Lange Nordahl som forretningsutvikler/ prosjektleder.

Irene vil ha ansvaret for prosjektet LeverandørUtvikling Troms, som er et leverandørprosjekt i regi av næringshagene i Troms tilknyttet havbruksnæringa som skal bidra til økte ringvirkninger fra havbruksnæringa gjennom leverandørutvikling i nord.

– Vi er glade for å få en ressurs som Irene inn i næringshagen, og har sterk tro på at hennes kompetanse, entusiasme, nettverk og store energi vil tilføres oss mye, sier daglig leder Stig Stokkland i Senja Næringshage.

Irene kommer fra jobb som prosjektleder og regional samfunnskontakt i Salmar, og har tidligere blant annet jobbet som næringssjef i Lenvik kommune, og har lang politisk erfaring fra storting og fylkesting.

Irene tiltrådte 1.april.