Partner for utvikling og vekst

Senja Næringshage, etablert i 1999, er et innovasjons- og næringsutviklingsselskap i og for Midt-Troms. Vi arbeider for utvikling og vekst basert på næringslivets og regionens muligheter og behov.

Vi jobber med bedrifter, gründere og samfunnsaktører i Midt-Troms, og kjenner regionen og næringslivet godt.

Legg inn en kommentar