Har du lyst å jobbe sammen med oss?

cropped-DSC_0029.jpgHar du lyst å jobbe sammen med oss?  Har du nese for business, eller erfaring med prosjektadministrasjon og regnskap? Har du lyst å jobbe i et utviklingsorientert miljø med dyktige kollegaer, og bidra til næringsutvikling i en av Norges mest spennende vekstregioner?

Senja Næringshage AS er et innovasjons- og utviklingsselskap som arbeider for vekst og utvikling i og for Midt-Troms.  Vi bringer idé, kompetanse og kapital sammen, vi jobber bedriftsinternt med konkrete oppdrag og prosjekter, vi gjør plan- og analyseoppdrag, og vi leder større utviklingsprosjekter med mange aktører.  Samarbeidspartnerne våre er private og offentlige. Vi er katalysator og koblingsboks for mange, både gründere og etablerte virksomheter. Deler av vårt arbeid er knyttet til det nasjonale næringshage-programmet, et distriktspolitisk virkemiddel fra stat og fylkeskommune som skal bidra til økt nasjonal verdiskapning. Vårt hovednedslagsfelt er i de 8 kommunene i Midt-Troms, men vi jobber med prosjekter, bedrifter og etablerer over hele fylket. Vi leder store utviklingsprosjekter, og jobber tett på vekstnæringene i regionen, særlig sjømatnæringen med leverandører og reiseliv.

Senja Næringshage består i dag av fem faste ansatte. Vi har mange spennende prosjekter og oppgaver, en voksende oppdragsmengde og sikter mot ytterligere vekst. Vi har nå 2 ledige stillinger, les mer ved å følge linkene under:

Ledig stilling som forretningsutvikler

Ledig stilling som prosjektcontroller (vikariat, 50 %) 

For nærmere informasjon om stillingene kan du kontakte daglig leder Åsta Sortland, tlf 99 49 08 13. Søknad med CV sendes til aasta.sortland@senjanh.no innen 25. januar 2018.

 

 

 

Leave a Reply