Testimonials

Senja næringshage har vært en viktig sammarbeidspartner i den viktige oppstartsfasen i vår bedrift. Vi har fått uvurderlig  hjelp med forretningsplan, planlegge oppstart og hjelp med søknader. Vi i ReTech takker for et flott samarbeid så langt.

Dag-Erik Torbergsen, ReTech, Gryllefjord

Senja Næringshage har gitt oss god hjelp med markedsplan og veien videre for vår bedrift. Vi har vært i byen i ca 25 år, men det har vært nyttig å få innspill fra noen “utenfra” som utfordrer oss på hva vi gjør og ikke gjør

Anita Øvstebø Bjerke, Finnsnes Helseservice, Finnsnes

Senja Handbryggeri takker Senja Næringshage for bistand ved oppstarten av vår virksomhet. Vi fikk god hjelp til å utarbeide forretningsplan, planlegge oppstart, designprosess og kontakt med Innovasjon Norge. Næringshagen har vært en god samarbeidspartner i den viktige oppstartsfasen.

Bjørn Stangnes, Senja Handbryggeri, Øverbotn

Vi jobber med et større prosjekt innen foredling av tang. Vi har benyttet oss av tjenestene til Senja Næringshage for å søke støtte fra Skattefunn og Innovasjon Norge. Denne hjelpen har vært svært verdifull for oss og har bidratt til svært gode, oversiktlige og innholdsrike søknader – som har blitt godkjent!

Kenneth Ruud, Bioform, Skøelv