Leverandørutvikling Havbruk Troms

LeverandørUtvikling havbruk Troms er et nasjonalt SIVA-prosjekt i samarbeid med Troms Fylkeskommune. Prosjektperioden går fra 2016 til 2018 med planer om videreføring.

Prosjektets målsetting: Øke andelen av varer og tjenester kjøpt lokalt/regionalt fra havbruksnæringen gjennom å styrke konkurranseevnen til lokale leverandører

Prosjektet er et samarbeid mellom Senja Næringshage og Halti Næringshage i Nordreisa.

Kontaktperson: Irene Lange Nordahl, tlf. 975 79509/ mail

Les mer på prosjektets nettside

Se også facebooksidene til Senja Næringshage og Halti Næringshage