Skattefunn-dag på Finnsnes 6.april

Det lønner seg å tenke nytt! Har du planer om utviklings- eller innovasjonsprosjekter i din bedrift? Torsdag 6.april kan du finne ut hvordan du kan finansiere opp innovasjons- og utviklingsprosjekter i bedriften. Senja Næringshage arrangerer miniseminar om Skattefunn og andre relevante virkemidler hos oss på Finnsnes.  Forskningsrådet og Innovasjon Norge og Regionalt Forskningsfond kommer, og vi får også … Fortsett Skattefunn-dag på Finnsnes 6.april

Senja Næringshage ansetter Irene Lange Nordahl!

Senja Næringshage har ansatt Irene Lange Nordahl som forretningsutvikler/ prosjektleder. Irene vil ha ansvaret for prosjektet LeverandørUtvikling Troms, som er et leverandørprosjekt i regi av næringshagene i Troms tilknyttet havbruksnæringa som skal bidra til økte ringvirkninger fra havbruksnæringa gjennom leverandørutvikling i nord. - Vi er glade for å få en ressurs som Irene inn i … Fortsett Senja Næringshage ansetter Irene Lange Nordahl!

Stilling ledig: Forretningsutvikler/ prosjektleder

Senja Næringshage er et innovasjons- og utviklingsselskap som arbeider for vekst og nyskaping for og med næringslivet i regionen. Vi skal være den beste hjelperen for etablerere og vekstbedrifter gjennom veiledning, nettverk og internasjonal kompetanse. Siden 1999 har næringshagen oppnådd gode resultater innen veiledning av bedrifter og næringsrettede prosjekter, et godt renommé og stabile samarbeidspartnere. … Fortsett Stilling ledig: Forretningsutvikler/ prosjektleder

Ute etter påfyll?

I Senja Næringshage liker vi å lære. Hver dag lærer vi av hverandre, av bedriftene vi jobber med og av alle situasjonene og systemene vi møter i arbeidshverdagen. For oss er det en viktig oppgave å legge til rette for mer, bedre og bredere læring i Midt-Troms. Vi vil bruke begrepet ‘Kompetanseforum’ som samlebetegnelse for … Fortsett Ute etter påfyll?

Styret i næringshagen

Her er styret som ble valgt på generalforsamlinga i april 2016: Styret består av (etter rekkefølge på bildet, rekka bak først): Knut Egil Kristiansen, salgssjef Manpower Troms og Finnmark Ragnvald Storvoll, daglig leder Nordavind Utvikling KF Inger Andreassen, rådgiver Lenvik kommune Morten Eriksen (styreleder), kjøpmann Joker Skaland Irene Lange Nordahl, samfunnskontakt Salmar Nord AS Wigdis Andersen, rådgiver … Fortsett Styret i næringshagen