Kartlegging av forbedringspotensial og utfordringer i havbrukssektoren.

Denne undersøkelsen er del av prosjektet LeverandørUtvikling havbruk Troms.

Alle bransjer har utfordringer og forbedringspotensial. Arbeidsoppgaver kan alltid gjøres smartere, raskere, billigere, grundigere, sikrere eller mer effektivt.

Med denne lille undersøkelsen ønsker vi å kartlegge utfordringer og forbedringspotensial i havbruksnæringa. Tanken er at de små og store utfordringene dere opplever i arbeidshverdagen lettere finner en løsning dersom de er godt kjent. Når resultatene fra undersøkelsen foreligger vil vi sette sammen en kort rapport som i første omgang blir gjort tilgjengelig for alle som svarer, og som i neste omgang videreformidles til leverandørene i prosjektet.

Fyll gjerne ut skjemaet flere ganger dersom du har flere forslag til utfordringer som bør/kan løses.