Ta kontakt, treff andre nystartere!

Å etablere bedrift er en krevende oppgave. Enten du har en ambisjon om å bli din egen arbeidsgiver, eller du ruger på en idé som kan vokse inn i himmelen, vil du møte en rekke muligheter og utfordringer i markedet, virkemiddelapparatet og byråkratiet som må håndteres. I tillegg er det mange som opplever livet i en oppstartsbedrift som ganske ensomt.

For å skape en arena for å bli kjent og for å dele og diskutere erfaringer med andre i samme situasjon, vil vi ta initiativ til en «barselgruppe for bedrifter». Mer konkret innebærer det at vi tar initiativ til å samle en gruppe bedrifter (4-6) i omtrent samme situasjon. Vi vil invitere dere på tre kaffebesøk hos oss hvor vi prater litt løst og fast om livet som oppstartsbedrift og de mulighetene og utfordringene vi baler med.

Når dere har vært på besøk hos oss tre ganger er det opp til dere selv om dere vil fortsette å møtes på egen hånd. Det vil også være mulig å tegne målbedriftsavtale med oss for å få individuell støtte og rådgivning i tillegg til disse treffene.

Ta kontakt med gard@senjanh.no (mobil: 909 65 459) så snart som mulig dersom du er interessert i å bli med eller om du har spørsmål. Prisen blir omlag 500 kr, kaffe og småkaker inkludert. Tidspunkt blir vi enig om når vi vet hvem som er med.