Næringshageprogrammet

Næringshageprogrammet er en nasjonal ordning som skal bidra til økt verdiskapning gjennom å legge til rette for utvikling av attraktive bedrifter og kunnskapsarbeidsplasser i hele landet, men fortrinnsvis i distriktene. Programmet skal legge til rette for bedriftsetableringer, samt videreutvikling og vekst i etablerte bedrifter.

Dette betyr at vi på visse vilkår tilbyr rådgivning for nystartede bedrifter og SMB-bedrifter  fra 300 kr/ t i egenandel (75% rabatt). Resten refunderes av Næringshageprogrammet. Da er ikke gode råd spesielt dyre!

Målbedrifter med fast avtale betaler en fast årlig sum og får gjennom det bedre tilgang på fordelene i næringshageprogrammet. Les mer om hvordan du kan bli målbedrift med fast avtale her.

Faktaboks: Næringshageprogrammet

  • En næringshage samlokaliserer utviklingsorienterte bedrifter for å fremme vekst, samarbeid og utvikling.
  • I næringshagen får bedriftene tilgang til kompetanse, nettverk og et faglig og sosialt fellesskap.
  • Næringshagene skaper verdi for bedriftene, lokalsamfunnet og det regionale næringslivet.
  • Siva er programoperatør og bidrar med kapital, kompetanse og nettverk til næringshagene innenfor programmet.
  • Næringshageprogrammet eies av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og fylkeskommunene. Fylkeskommunene er også medfinansiør av programmet.

(Kilde: Siva)