Hilde Gustavsen Erstad

Hilde har vært i Senja Næringshage siden januar 2019 og jobber som forretningsutvikler, rådgiver og prosjektleder.  Hun kommer fra stillingen som inkubatorleder i Norrinova Technology Transfer, hvor hun har jobbet med forretningsutvikling og innovasjons- og utviklingsprosjekter.    Hilde har en mastergrad i Farmasi fra Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring fra flere lederstillinger i Vitus-apotek kjeden før hun startet i Norinnova.  Hilde har mye kunnskap om forretningsutvikling, organisasjonsutvikling, budsjettstyring, konseptutvikling og merkevarebygging, porteføljeforvaltning, (oppkjøp, opprettelse, ombygging, relokalisering, nedleggelse), i til sterk fagkompetanse innen farmasi/bioteknologi.