Øivind Søreng

Øivind har vært ansatt i Senja Næringshage siden august 2018.