Stig Stokkland

Stig har vært ansatt i Senja Næringshage siden 2013. Han er konstituert daglig leder fram til sommeren 2017, og  jobber til daglig som forretningsutvikler og prosjektleder, og har lang erfaring med etablerere, innovasjonsprosjekter og bedriftsutvikling i små og mellomstore bedrifter. Stig har mer enn 25 års erfaring som bedriftsrådgiver, hvorav 10 år i eget firma. Han har også  erfaring fra styrearbeid og som medgründer i flere selskap. Han har vært prosjektleder i flere regionale næringssatsinger, og har god kjennskap til mange bransjer og typer bedrifter.