Forskningsdagene

Forskningsdagene er en nasjonal vitenskapsfestival, og en møteplass mellom forskning og samfunn, som har blitt arrangert årlig siden 1994. Formålet er å styrke folks interesse og forståelse for hva forskning er, hvordan forskning foregår og hva forskningen betyr for både næringslivet og hverdagslivet. Senja Næringshage har hatt gleden av å arrangere Forskningsdagene i Midt-Troms siden 2003.

I 2016 var temaet ‘grenser’. Det typiske eksemplet på en grense er den som skiller stater fra hverandre, men det finnes mange andre grenser i naturen, kulturen, språket og samfunnet forøvrig. En grense er i prinsippet noe noe som skiller det ene fra det andre. Innimellom kan grenser være både nyttige og praktiske, andre ganger kan de virke – eller være – urettferdige og lite hensiktsmessige. Samtidig er det gjerne når man tør å krysse grenser at nye møter og ideer oppstår. Dette temaet, og andre spennende godbiter fra forskningens verden, fikk vi tygge på i dagene 21. september til 2. oktober.

This slideshow requires JavaScript.