Vi jobber med havbruk og leverandørutvikling

Senja Næringshage er prosjektleder for Leverandørutvikling Troms. Dette prosjektet handler om å gjøre næringslivet i Troms bedre i stand til å levere til produkter og tjenester til store kunder forsvaret og havbruksindustrien. Les mer på prosjektets nettside eller ta kontakt med prosjektleder Irene Lange Nordahl, tlf 97579509.