Rådgivning og utvikling

Vår viktigste oppgave er å hjelpe etablerere og bedrifter med å utvikle ny og bedre virksomhet. Vi kan være en rådgiver, sparringspartner eller ekstra ressurs som kan bidra med kompetanse, koblinger og et nytt blikk på det du driver med.


Vi tilbyr:

Idé og forretningsutvikling.

Prosess- og prosjektledelse.

Veiledning og kobling opp mot et bredt spekter av regionale og nasjonale FoU-miljø og virkemidler for innovasjon og regional utvikling.

Tilrettelegging for samarbeid og nettverk.

Bistand til andre oppgaver som ligger utenfor din bedrifts kjernevirksomhet

Tilgang på annen relevant kompetanse for din bedrift gjennom vårt nettverk.


Alle bedrifter kan bruke våre tjenester, men våre beste tilbud er knyttet til faste målbedriftsavtaler gjennom Næringshageprogrammet. Les mer om hvordan din bedrift kan bli målbedrift her, eller ta kontakt med en av våre rådgivere.