Kenneth Ruud, Bioform, Skøelv

Vi jobber med et større prosjekt innen foredling av tang. Vi har benyttet oss av tjenestene til Senja Næringshage for å søke støtte fra Skattefunn og Innovasjon Norge. Denne hjelpen har vært svært verdifull for oss og har bidratt til svært gode, oversiktlige og innholdsrike søknader – som har blitt godkjent!